Obraz židovskej komunity v tlači a v úradných písomnostiach

  Monografia Obraz židovskej komunity v tlači a v úradných písomnostiach s podtitulom Protisemitská agenda v regionálnej tlači a v miestnych informačných zdrojoch Ľubietová 1940 – 1943 začala svoju púť už v roku 2022. Radí sa do tej skupiny publikačných počinov, ktorými autori začínajú ďalšiu etapu svojej vedeckej a výskumnej kariéry. Samotný text siahla po náročnej téme, ktorú si je napriek tomu potrebné pripomínať, nazerať sa na ňu z viacerých uhlov pohľadu a tiež nebáť sa ju vnímať ako pevnú súčasť našej histórie. Kritické hodnotenie neuralgických je ponechané profesionálnym historikom, na ktorých sa autorka odvoláva. Napriek tomu, že ide o výsledok viacročného výskumu, monografia nesie zámerne aj príbehovú stopu, pomocou ktorej poľudšťuje život židovskej komunity v Ľubietovej, v obci banskobystrického okresu. Primárnym cieľom, ktorý sa podarilo naplniť, je priblíženie spôsobu komunikácie o Židoch v úradnej korešpondencii, ich zobrazenie v regionálnej tlači, ako i charakter informácií o ich žití zachytený miestnymi kronikami. Snáď výstižne približuje prínos monografie jeden z jej recenzentov, Ľubomír Bajaník z Katedry žurnalistiky, Filozofickej fakulty UK: „... monografia P. Polievkovej je hodnotný vedecký text, ktorý radi privítajú záujemcovia o dejiny židovskej komunity na Slovensku, ale aj tí, ktorí pátrajú po príčinách vyhroteného vzťahu slovenskej spoločnosti k Židom.[...]Mimoriadne prínosné je hľadanie vzťahu medzi propagandistickými antisemitskými tézami v regionálnej tlači a v konaní úradných zložiek na jednej strane a na strane druhej reálnym životom v obci...“

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0967-0
  Obraz židovskej komunity v tlači a v úradných písomnostiach