Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Radovan Šikl
  Vydavateľstvo:Praha: Portál
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-262-1659-9
  Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Unikátny projekt si dal za cieľ vyspovedať formou rozhovorov významné osobnosti českej psychológie, ktoré tento odbor od polovice 20. storočia etablovali, a získané informácie zasadiť do širšieho odborového rámca. Veľakrát fascinujúce životné príbehy nestorov českej psychológie, spomienky na ich učiteľov, neľahká situácia odboru v čase ideového dozoru, ale i svedectvo o obrovskom eláne a nasadení pre vec, hľadaní nových ciest a reflexii celého vývoja českej psychológie – o tom všetkom pútavým spôsobom rozprávajú napr. Ferdinand Knobloch, Ivo Pondělíček, Jaro Křivohlavý, Pavel Říčan, Vladimír Smékal, Ivo Plaňava, Stanislav Kratochvíl a ďalší. Rozhovory sú doplnené medailónmi autorov, krátkymi štúdiami o ich pôsobení a diele a tiež obrazovým materiálom.