Výskum

    Počet nájdených projektov: 1

    Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

    Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
    Vedúci projektu:prof. Peter Olekšák