Výskum

  Počet nájdených projektov: 15

  Summer school for journalism students

  Číslo projektu:12320036 Doba riešenia projektu:15. Sept 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40742686 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  (Project on Tomislav Kolakovic Poglajen, the Rodina movement, the Fatima Community, and the secret underground Church in post-WWII Slovakia)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779945 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:doc. Victor Khroul, Ph.D.

  (project on underground Catholic press communities)

  Media Literacy: Essential Competence for European Digital Citizenship

  Číslo projektu:Jean Monnet Chair: Project 101047851, Europea Doba riešenia projektu:1. Mar 2022 - 28. Feb 2025
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Media Literacy Essential Competence for European Digital Citizenship (MELIECOMEDICI)

  Číslo projektu:ID 101047851 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti

  Číslo projektu:VEGA, 1/0203/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Faith and Freedom Research Project

  Číslo projektu:IRB approval 21-01-6381 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Faith and Freedom Research Project

  Číslo projektu:IRB approval 21-01-6381 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Donor: Nanovic Institute, University of Notre Dame (Indiana, USA)

  CO:RE – Children Online: Research and Evidence)

  Číslo projektu:ID 871018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

  Číslo projektu:VEGA, 1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  EU Kids Online Slovensko

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Koordinátor v Európe: London School of Economics, Hans Bredow Institute in Hamburg (do 2020), University of Oslo (Od 2021) Koordinátor slovenského tímu: doc. Pavel Izrael, PhD. V rokoch 2018 – 2020 bol výskum na Slovensku finančne...

  Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie

  Číslo projektu:VEGA, 1/0948/11 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., prof. Peter Olekšák

  Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

  Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:prof. Peter Olekšák

  Výskum rodičovskej mediácie na Slovensku

  Číslo projektu:POST-DOC 2010-2013 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Použiteľnosť mediálneho jazyka na prenášanie iných ako bulvárnych posolstiev

  Číslo projektu:VEGA, 1/0712/10 Doba riešenia projektu:1. Jan 2009 - 1. Jan 2011
  Vedúci projektu:prof. Jozef Mlacek