Výskum

Počet nájdených projektov: 1

Online výkladový slovník odbornej žurnalistickej a náboženskej terminológie pre žurnalistov

Číslo projektu:KEGA, 048KU-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
Vedúci projektu FPV:prof. Peter Olekšák