Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Marek Ďurčo, Jaroslav Nemeš
    Vydavateľstvo:Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce
    Rok vydania:2007
    ISBN:978-83-7490-119-2

    Nová pramenná edícia dvojice autorov čerpá z archívneho materiálu k dejinám Nitrianskej diecézy, Nitrianskeho biskupstva a Nitrianskej kapituly. V prvom zväzku sú obsiahnuté archívne dokumenty zo 14. až polovice 20. storočia. Ide o stredoveké listiny, štatút Nitrianskej kapituly z roku 1602, desiatkové súpisy, kanonická vizitácia Hradnianskeho archidiakonátu, zakladajúce listiny viacerých farností a ďalšie dokumenty. Nachádza sa tu aj inventár kanonických vizitácií a krátky prehľad bádania dejín Nitrianskej diecézy. Na konci publikácie je zaradená rozsiahlejšia obrazová príloha s ukážkami jednotlivých dokumentov, za ktorou nasleduje menný a miestny register.