Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Henriette Petersová, preložili Edita Príhodová, Ida Víznerová
  Vydavateľstvo:Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-89231-54-6
  Mary Wardová – jej osobnosť a jej Inštitút

  Slovenský preklad syntetizujúceho diela nemeckej historičky Henriette Peters obsahuje nové historické fakty a doteraz neznáme archívne pramene týkajúce sa založenia a rozvoja rehole Congregatio Jesu a života a diela jeho zakladateľky Mary Wardovej. Mary Wardová je charizmatickou osobnosťou, ktorá sa zapísala do dejín ženských spiritualít. Kniha je určená odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku cirkevných dejín v Európe na prelome 16. a 17. storočia.