Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0222-0
  Kristianizácia prvých storočí : okolnosti, procesy a zmeny mentality