Školenia vysokoškolských učiteľov zamerané na dobrú prax súvisiacu s budovaním a udržiavaním vnútorného systému kvality KU

    17. 4. 2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v zasadačke FF KU F 404 - vysokoškolskí učitelia z Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU a Katedry žurnalistiky FF KU

    18. 4. 2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v zasadačke FF KU F 404 - vysokoškolskí učitelia z Katedry filozofie FF KU a Katedry histórie FF KU

    20. 4. 2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v zasadačke FF KU F 404 - vysokoškolskí učitelia z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a Katedry germanistiky FF KU

    21. 4. 2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v zasadačke FF KU F 404 - vysokoškolskí učitelia z Katedry psychológie