Vedúci katedry

  Docenti

  Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca pre študentov Mgr. stupňa štúdia na katedre filozofie, Docent

  doc. Mgr. Juraj Šuch, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor Erasmus+, študijný poradca KF pre PhD. stupeň, Docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca pre bakalárske študijné programy, Odborný asistent

  Doktorandi