Vedúci katedry

  Docenti

  Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Mgr. Juraj Šuch, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor Erasmus+, študijný poradca KF pre PhD. stupeň, Docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Doktorandi