Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Tomáš Kohoutek
  Vydavateľstvo:Praha: Academia
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-200-1816-8
  Psychologie katastrofické události

  Záplavy, které zasiahli značnú časť Českej republiky a celého stredoeurópskeho regiónu v roku 2002, boli jednou z najničivejších pohrôm posledného desaťročia. Jadrom publikácie je pôvodný výskum, koncipovaný a koordinovaný v rokoch po povodni pracovníkmi PÚ AV ČR s klinickými psychológmi a pomáhajúcimi pracovníkmi. Zameriava sa na prežívanie mimoriadnej záťaže a traumatizujúcich udalostí, skúseností postihnutých osôb, ich zážitky, potreby i názory na poskytovanú pomoc, ale i na skúsenosti pomáhajúcich z radov humanitárnych pracovníkov.