Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-779-1
  Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny

  Knižné vydanie príspevkov z konferencie o katolíckej moderne obsahuje 12 štúdií slovenských, českých, maďarských a poľských literárnych vedcov a kulturológov. Príspevky rozširujú a prehlbujú poznatky skúmanej problematiky, pokúšajú sa o preklenutie úzkeho  národného pohľadu na fenomén modernej katolíckej literatúry.