Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA, 1/0203/21
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2023
    Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.
    Zahraničný projekt:nie