Študentské kolégium dekana

  Študentské kolégium dekana Filozofickej fakulty KU je poradný orgán, ktorého členovia sú študenti rôznych ročníkov a rôznych študijných programov. Jeho poslaním je poskytovať vedeniu FF KU spätnú väzbu a spoluprácu pri riešení otázok spojených so štúdiom na FF KU, a tak, prostredníctvom svojich podnetov a aktivít, prispievať k zvyšovaniu kvality a napĺňaniu poslania fakulty a univerzity.  Študentské kolégium sa riadi Zásadami zloženia a pôsobnosti Študentského kolégia dekana FF KU a stretáva sa podľa potreby (spravidla štyrikrát ročne).

  Študentské kolégium nie je určené len pre študentských senátorov (ktorí sa stávajú jeho členmi automaticky). Členov kolégia môže dekan vymenovať aj na základe návrhu vedúcich katedier alebo na základe prihlášky študentov:

  Prihláška a návrhový formulár do Študentského kolégia dekana FF KU

  *Prihlášku (prípade návrhový formulár) sa dá vyplniť až po prihlásení sa do svojho školského konta Microsoft (školský mejl).

   

  Členovia Študentského kolégia dekana FF KU

  • Mgr. Annamária Adamčíková (3. stupeň história)
  • Bc. Lucia Bušová (2. stupeň učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry)
  • Patrícia Culková (1. stupeň psychológia)
  • Rastislav Červeň (1. stupeň žurnalistika)
  • Mgr. Štefan Dvorský (3. stupeň história)
  • Bc. Michal Garaj (1. stupeň psychológia)
  • Bc. Ing. Alžbeta Grznárová, PhD. (2. stupeň psychológia)
  • Bc. Martin Junek (2. stupeň učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie)
  • Bc. Dominik Spitzkopf (2. stupeň história)
  • Mgr. Danyil Tsybulko (3. stupeň systematická filozofia)
  • Bc. Eva Valková (2. stupeň psychológia)
  • Mgr. Katarína Vargová (3. stupeň teória a dejiny žurnalistiky)