Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA : 1/0345/20
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Spoluriešitelia:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Mgr. Peter Zmátlo, PhD.; Mgr. Patrik Griger

  Zahraničný projekt:nie