Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Ďalší autori:Anna Safanovičová
  Vydavateľstvo:Martin : Matica slovenská
  Rok vydania:2013
  ISBN:9788081280870
  Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku