Biskup Gorazd – teolog, organizátor, člověk. Život a dílo

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:GAČR č. 16-01723S
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2019
    Vedúci projektu:prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
    Zahraničný projekt:nie