Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2003
  ISBN:80-89039-23-5
  Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov

  V tejto práci je predstavená analýza filozofického chápania človeka v náuke Tomáša Akvinského v dialógu s jeho súčasnými komentármi. Človek sa od iných živočíchov líši podľa Tomáša Akvinského rozumom a slobodnou vôľou a skladá sa z tela a duše. V práci sú preskúmané základné vlastnosti duše a tela, chápanie človeka ako muža a ženy a sexuality človeka, názory na vznik a zánik človeka a osud človeka po smrti, chápanie človeka ako osoby, princíp individuácie a dôstojnosť človeka. Metafyzické predpoklady týchto názorov sú uznané ako dobre zdôvodnené.