Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–8084–553–7
  Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  Kniha systematicky predstavuje, analyzuje a interpretuje kľúčové témy MacIntyrovej morálnej a politickej filozofie. Jeho provokatívne myšlienky predstavujú významnú výzvu pre súčasnú morálnu, sociálnu a politickú situáciu na úrovni teórie i praxe. Táto publikácia ich svojím skúmaním nielen sprístupňuje, ale aj hodnotí ich potenciál a limity. V pozadí knihy sú tri základné predpoklady. MacIntyrove dielo síce chápe ako pomerne členitý, ale súčasne ucelený eticko-politický projekt. MacIntyra považuje najmä za konštruktívneho mysliteľa, nie za nejakého chronicky negativistického kritika. S tým súvisí tretí predpoklad – presvedčenie, že sa od MacIntyra možno veľa naučiť, a to aj v prípade, že s MacIntyrom nesúhlasíme.