Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  Vydavateľstvo:Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7325-202-1
  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civilizačné okruhy klasickej a kresťanskej kultúry, rímskeho a barbarského sveta. Témy christianizácie a barbarizácie spoločnosti sú preto dvoma nosnými piliermi knihy. Autor sa opiera hlavne o antické literárne svedectvo a interpretuje ho v kontexte moderného výskumu. V knihe sú naznačené hlavné otázky doby, ktorá bola ešte v polovici 20. storočia vnímaná len ako úpadková forma antiky a začiatok „temného" stredo­veku. Dnes sa táto historická epocha teší veľkému záujmu nielen historikov, ale aj teológov, filozofov, jazykovedcov a vôbec všetkých vedcov, ktorí sa obracajú ku koreňom dnešného krízou zmietaného západného sveta.