Výskum

  Počet nájdených projektov: 19

  Tvorba podcastovej relácie o dejinách a kultúre neskorej antiky

  Číslo projektu:005KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Creating a podcast serial about the history and culture of late antiquity

  The Contribution of ‘Peripheries Research’ to European Studie

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenka v dlhom 19. storočí

  Číslo projektu:VEGA 1/0397/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Ján Golian, PhD.

  Regionálne dejiny (metodológia a prax)

  Číslo projektu:FnPV č. 9/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Všeobecné dejiny (do roku 1492)

  Číslo projektu:FnPV č. 10/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Číslo projektu:FnPV č. 8/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Andrej Cvinček – kňaz a politik

  Číslo projektu:VEGA : 1/0345/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Karol Anton Medvecký – kňaz a politik, trvanie

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0677/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Žobravé rehole v stredovekých mestách

  Číslo projektu:VEGA 1/0482/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0035/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

  Číslo projektu:VEGA 1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Mar 2018
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

  Biskup Gorazd – teolog, organizátor, člověk. Život a dílo

  Číslo projektu:GAČR č. 16-01723S Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.

  Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe

  Číslo projektu:MUNI/M/0921/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2018
  Vedúci projektu:prof. Jan Holzer

  Martin Mičura – politik a právnik

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0514/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Tématickým zámerom projektu je výskum kresťanskej intelektuálnej kultúry so zameraním na recepciu a reflexiu antiky a jej hodnôt. Projekt dosahuje svoje ciele prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej platformy pre akademickú kooperáciu v...

  Rád svätého Augustína v stredovekých dejinách Slovenska

  Číslo projektu:VEGA 1/0925/13 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2015
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  The Influence of German Cultural Elements on the Formation of St. Augustine Monastic Order in Medieval Hungary

  Číslo projektu:PD/FFKU/2010/05 Doba riešenia projektu:1. Sept 2010 - 1. Sept 2012
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Prof. Dr. Christian Lübke