pdf2 Pozvánka na 19. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 19. zasadnutia AS FF KU 

  Poznámka: Online 19. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk 

   

  pdf2 Pozvánka na 18. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 18. zasadnutia AS FF KU 
  Poznámka: Online 18. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk 

   

  pdf2 Pozvánka na 17. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 17. zasadnutia AS FF KU 
  Poznámka: Online 17. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk 

   

  pdf2 Pozvánka na 16. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 16. zasadnutia AS FF KU 
  Poznámka: Online 16. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk 

   

  pdf2 Pozvánka na 15. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 15. zasadnutia AS FF KU 
  Poznámka: Online 15. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk 

   

  pdf2 Pozvánka na 14. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 14. zasadnutia AS FF KU 
  Poznámka: Online 14. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk