pdf2 Pozvánka na 15. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 15. zasadnutia AS FF KU 
    Poznámka: Online 15. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk 

     

    pdf2 Pozvánka na 14. zasadnutie AS FF KU pdf2 Zápisnica zo 14. zasadnutia AS FF KU 
    Poznámka: Online 14. zasadnutie AS FF KU prostredníctvom aplikácie MS Teams s kódom 7cyxndk