Vedúci katedry

  Mgr. Jela Kehoe, PhD.

  Vedúca katedry, Študijná poradkyňa pre všetky programy KAJL, metodička pedagogickej praxe KAJL, Odborná asistentka

  Profesori

  Docenti

  Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Website admin, Docentka

  doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PaedDr. Katarína Labudová, PhD.

  Katedrový koordinátor Erasmus+, Docentka

  Lektori

  Bc. John Martin Kehoe

  Asistent, Lektor / Lektorka