Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na FF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť, konkrétne v Databáze publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

   

  Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2017 (údaje CREPČ 5. 4. 2018)

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
  ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 8
  ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 5
  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 14
  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 15
  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 7
  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 5
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 11
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 10
  AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
  AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 17
  AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 3
  AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3
  BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1
  BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 5
  BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 9
  BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
  CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 3
  CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 2
  EAJ Odborné preklady publikácií 1
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 21
  EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 2
  FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 5
  GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 14
  GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 39
  SPOLU 220

   

  Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2016 (údaje CREPČ 16. 5. 2017)

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2
  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22
  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 6
  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 14
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 17
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 9
  AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 12
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 22
  BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
  BCI Skriptá a učebné texty 1
  BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 1
  BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 23
  BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
  BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) 4
  BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
  BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 2
  CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
  CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 2
  CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 1
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 22
  FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 3
  GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 39
  SPOLU 237

   

  Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2015 

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 6
  ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 4
  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22
  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 19
  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 5
  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 13
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 22
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 13
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
  AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
  BCI Skriptá a učebné texty 1
  BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1
  BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
  BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 14
  BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) 4
  BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…) 1
  CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 4
  CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 1
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 16
  EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 5
  FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 10
  GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
  GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 18
  SPOLU 213

   

  Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2014 (údaje CREPČ 27. 2. 2015)

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
  ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2
  ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 3
  ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 18
  ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 12
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 7
  AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
  AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1
  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
  BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
  BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
  BCB Učebnice pre stredné a základné školy 1
  BCI Skriptá a učebné texty 2
  BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
  BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
  BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
  BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 22
  CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 11
  GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 21
  GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
  FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 4
  SPOLU 165