Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0087/13
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 1. Jan 2015
  Vedúci projektu:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Juraj Považan, Janka Majherová

  Zahraničný projekt:nie

  Projekt verifikuje spojitosť medzi závislosťou od internetu, negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou v populácii vysokoškolských študentov, ktorí v závislosti používania internetu patria k najohrozenejším skupinám.