Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)

Projekt verifikuje spojitosť medzi závislosťou od internetu, negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou v populácii vysokoškolských študentov, ktorí v závislosti používania internetu patria k najohrozenejším skupinám.

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA č. 1/0087/13
Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 1. Jan 2015
Vedúci projektu FPV:Juraj Holdoš
Spoluriešitelia:

Róbert Ďurka, Juraj Považan, Janka Majherová

Zahraničný projekt:nie