Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:Stiftung Auxilium
Číslo projektu:ID#443.20132320
Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
Vedúci projektu FPV:Pavol Labuda
Spoluriešitelia:

Marek Babic, Peter Olexák a Centrum pre interdisciplinárne štúdiá KU v Ružomberku

Zahraničný projekt:áno