Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:Stiftung Auxilium
  Číslo projektu:ID#443.20132320
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:N/A
  Spoluriešitelia:doc. Mgr. Marek Babic, PhD., doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Centrum pre interdisciplinárne štúdiá KU v Ružomberku

  Zahraničný projekt:áno