Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Ďalší autori:Rastislav Kožiak, Juraj Šuch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-89027-28-6
  Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

  Antológia vybraných základných textov z oblasti filozofie histórie, ktorá by mala byť učebnou pomôckou pre kurzy z tejto oblasti, resp. predmety zamerané na teóriu histórie, historiografiu či dejiny dejepisectva. Antológia sa skladá z troch častí, ktoré uvádzajú prehľadové state nasledované samotnými prekladmi. Prvá časť sa venuje problému explanácie v histórii, druhá otázke historickej narácie a tretia predstavuje vybrané práce predstaviteľov školy Annales.