Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA č. 1/0035/17
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Dec 2019
    Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.
    Zahraničný projekt:nie