Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-406-1
  Nasledije Biblii vo frazeologii

  Monografia v ruskom jazyku je výstupom medzinárodného zahraničného grantu Bible and Christianity in Phraseology, spoločného vedeckého sociolingvisticky zameraného projektu (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok). Ide o pragmaticky orientovaný prístup k sledovaniu živosti biblickej frazeológie v úze používateľov jazyka (nemeckých, ruských a slovenských vysokoškolákov), interjazykovej komparácie ich frazeologickej kompetencie – aktívnej/pasívnej znalosti či neznalosti. Súčasťou monografie je aj kulturologické ukotvenie sledovaného súboru frazém prostredníctvom pramenných textov Svätého písma.