Pravek Európy (S dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko)

  Vysokoškolské skriptá kladú dôraz na európsky pravek a prednostne Slovensko spolu s významnými archeologickými náleziskami v Karpatskej kotline. Z pohľadu časového vymedzenia ide o obdobie od najstaršieho úseku ľudských dejín – paleolitu až po koniec doby železnej. Vzhľadom k pretrvaniu púchovskej kultúry až dokonca staršej doby rímskej publikácia presiahne pravek a na časti riešeného územia sa dostane až na sklonok 2. storočia po Kr.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Marián Soják, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-80-561-0859-8
  Pravek Európy (S dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko)