EU Kids Online Slovensko

    Koordinátor v Európe: London School of Economics, Hans Bredow Institute in Hamburg (do 2020), University of Oslo (Od 2021) Koordinátor slovenského tímu: doc. Pavel Izrael, PhD. V rokoch 2018 – 2020 bol výskum na Slovensku finančne podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny

    Informácie o projekte

    Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 0001
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
    Zahraničný projekt:nie