CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  Zborník abstraktov z konferencie

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Rok vydania:2022
  ISBN:978 – 80 – 561 – 1008 – 9
  Publikácia na stiahnutie: Zborník_upravená verzia.pdf (12.6M)
  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH