Návšteva z partnerskej univerzity

  Návšteva z partnerskej univerzity

  Návšteva z partnerskej polytechniky v Ľvove
  Docent Marian Kuna v diskusnej relácii RTVS

  Docent Marian Kuna v diskusnej relácii RTVS

  Vyučujúci katedry filozofie diskutoval vo verejnoprávnej televízii.
  Nový projekt o európskych otázkach

  Nový projekt o európskych otázkach

  Od začiatku výučbovej časti rozbiehame projekt realizovaný v rámci Erasmus+ Jean Monnet Actions.
  Naša študentka uspela v najprestížnejšej recitačnej súťaži na Slovensku

  Naša študentka uspela v najprestížnejšej recitačnej súťaži na Slovensku

  Iveta Kloptová obsadila na Hviezdoslavovom Kubíne 2023 tretie miesto v kategórii dospelí recitátori.
  Erasmus mobilita v Ľvove

  Erasmus mobilita v Ľvove

  Koncom letného semestra vyučujúci našej katedry realizoval mobilitu na západe Ukrajiny.
  Úspech SR na medzinárodnej filozofickej olympiáde v Grécku

  Úspech SR na medzinárodnej filozofickej olympiáde v Grécku

  Zástupca Slovenska uspel na medzinárodnej filozofickej olympiáde.
  FF KU udelila Ceny dekana za rok 2022

  FF KU udelila Ceny dekana za rok 2022

  Aj naša doktorandka Iveta Fiľová je medzi ocenenými cenou dekana za rok 2022.
  Kvalifikačné kolo IPO na FF KU v Ružomberku

  Kvalifikačné kolo IPO na FF KU v Ružomberku

  V priestoroch univerzitnej knižnice sa v utorok 31. januára 2023 uskutočnila súťaž o dve postupové miesta na Medzinárodnú filozofickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v máji 2023 v...
  Campus Rally for Iran so študentkou filozofie

  Campus Rally for Iran so študentkou filozofie

  Inštitúcie z celého sveta sa zapojili do podpornej akcie iránskych protestujúcich.
  Filozofická olympiáda po dvoch rokoch opäť v Ružomberku

  Filozofická olympiáda po dvoch rokoch opäť v Ružomberku

  Medzinárodná filozofická olympiáda sa uskutočnila po dvoch rokoch opäť na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.
  Stretnutie absolventov filozofie

  Stretnutie absolventov filozofie

  Cez víkend sme v budove fakulty privítali našich absolventov.
  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Takmer dvadsať doktorandov zo štyroch krajín sa zúčastnilo programu zameraného na rozvoj ich zručností v oblasti publikačnej činnosti a príprave projektov.
  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Projekt Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy bol zaradený medzi projekty s významnými výsledkami.
  Do kríža o slobode slova

  Do kríža o slobode slova

  V diskusnej relácii na Dvojke o problematike slobody slova debatoval aj vyučujúci z našej katedry filozofie.
  Konzultačné hodiny LS 2021/2022

  Konzultačné hodiny LS 2021/2022

  Konzultačné hodiny vyučujúcich z Katedry filozofie FF KU - LS 2021/2022.
  Tradičná konferencia doktorandov

  Tradičná konferencia doktorandov

  Na našej fakulte sa v decembri uskutočnila tradičná konferencia doktorandov.
  Nová kniha z filozofie náboženstva na katedre filozofie

  Nová kniha z filozofie náboženstva na katedre filozofie

  Ján Hrkút vo svojej monografii komplexne analyzuje tému prosebnej modlitby a obhajuje jej zmysluplnosť.
  Nová kniha o jazyku

  Nová kniha o jazyku

  Náš vyučujúci z katedry filozofie práve vydal novú monografiu o Aristotelovej koncepcii jazyka.
  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  V novembri sme na pozvanej prednáške privítali nášho absolventa učiteľstva filozofie a histórie.
  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Úspešne sme zavŕšili účasť na prvej fáze medzinárodného výskumného projektu a pokračujeme ďalej.