Do kríža o slobode slova

  Do kríža o slobode slova

  V diskusnej relácii na Dvojke o problematike slobody slova debatoval aj vyučujúci z našej katedry filozofie.
  Konzultačné hodiny LS 2021/2022

  Konzultačné hodiny LS 2021/2022

  Konzultačné hodiny vyučujúcich z Katedry filozofie FF KU - LS 2021/2022.
  Tradičná konferencia doktorandov

  Tradičná konferencia doktorandov

  Na našej fakulte sa v decembri uskutočnila tradičná konferencia doktorandov.
  Nová kniha z filozofie náboženstva na katedre filozofie

  Nová kniha z filozofie náboženstva na katedre filozofie

  Ján Hrkút vo svojej monografii komplexne analyzuje tému prosebnej modlitby a obhajuje jej zmysluplnosť.
  Nová kniha o jazyku

  Nová kniha o jazyku

  Náš vyučujúci z katedry filozofie práve vydal novú monografiu o Aristotelovej koncepcii jazyka.
  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  V novembri sme na pozvanej prednáške privítali nášho absolventa učiteľstva filozofie a histórie.
  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Úspešne sme zavŕšili účasť na prvej fáze medzinárodného výskumného projektu a pokračujeme ďalej.
  Spomienka na Juraja Odorčáka

  Spomienka na Juraja Odorčáka

  Na našej fakulte v Ružomberku najskôr študoval v rámci päťročného magisterského programu filozofia a neskôr pokračoval ako doktorand v štúdiu systematickej filozofie. V oboch...
  Prof. Peter Volek z katedry filozofie ocenený cenou Fides et ratio

  Prof. Peter Volek z katedry filozofie ocenený cenou Fides et ratio

  Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom svojej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila prof. Dr. phil. fac. theol. Petrovi Volekovi, dlhoročnému vedúcemu Katedry filozofie FF KU,...
  Konferencia o traume komunizmu

  Konferencia o traume komunizmu

  Naša fakulta a univerzita sa zapojila do zaujímavej konferencie organizovanej Nanovic Institute for European Studies.