Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-497-4
  Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov

  V tejto monografii autor predstavil aktuálnu bioetickú diskusiu o určení kritéria smrti človeka. Snažil sa zdôvodniť tézu, že celková mozgová smrť, čiže neurologické kritérium smrti človeka,  je vhodným kritériom na určenie smrti človeka. Po predstavení dejín vývinu názorov na určenie smrti človeka autor analyzoval definíciu života a smrti človeka a roviny argumentácie tejto diskusie a kompetencie jednotlivých vedeckých disciplín. Autor kriticky preskúmal názory významných zástancov a kritikov neurologického kritéria smrti človeka, predstaviteľov cirkví a náboženstiev. Poukázal aj na ďalší možný smer skúmaní v tejto oblasti.