Regionálne dejiny (metodológia a prax)

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Fond na podporu vedeckej činnosti na Filozofické fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Číslo projektu:FnPV č. 9/2021
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Zahraničný projekt:nie