Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Táňa Fikarová
  Vydavateľstvo:Nové Zámky: Psychoprof
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-89322-12-1
  Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy

  Predložená monografia je uceleným a ojedinelým dielom, ktoré svedčí o výbornej teoretickej a metodologickej erudícii autorského tímu, o ich schopnosti systémovo analyzovať zložité otázky, integrovať ich výsledky a prijímať primerané závery. Predstavuje významný prínos nielen pre klinickú prax, ale rozširuje možnosti využitia Tematického apercepčného testu aj na iné aplikačné oblasti v domácom i medzinárodnom kontexte. Osobitne treba vyzdvihnúť význam publikácie pre študentov psychológie, či už ide o doktorandov či študentov magisterského štúdia, ktorí metódu TAT použijú vo svojich výskumoch. Monografia bude užitočná pre všetkých psychológov, ktorí sa chcú v tejto metóde ďalej zdokonalovať.