Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Volodymyr Bureha
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-7325-171-0
  Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi

  Kniha je pokusom o ucelený pohľad na dejiny českej pravoslávnej cirkvi od polovice 19. storočia do začiatku 50. rokov 20. storočia, kedy získala autokefálne postavenie. Jej jadrom je popis formovania cirkvi v rokoch prvej Československé republiky a približuje dramatické osudy zakladateľskej generácie duchovných okolo biskupov Sawatija a Gorazda. Okrem evokácie bojov o jurisdikciu si všíma tiež život ruskej medzivojnovej emigrácie v Česko­slovensku vedenej biskupom Sergijom. Autori sledujú problematiku pravoslávia na území českých krajín, Slovenska a Podkarpatskej Rusi a svoju prácu koncipujú tak, aby uspokojila širšiu verejnosť i náročného čitateľa. K atraktivite tohto knižného titulu prispieva tiež rozsiahla obrazová časť a privítajú ju nielen záujemcovia o pravoslávie, religionistiku, náboženské a cirkevné dejiny, ale všetci, ktorí túžia po prehĺbení poznatkov o vývoji modernej českej spoločnosti 20. storočia.