Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA, 1/0638/17
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
    Zahraničný projekt:nie