Informácie pre študentov

    Všetky potrebné informácie o aktuálnom akademickom roku sa dozviete z .pdf publikácie

    Akademický rok 2021/2022

    Informácie o štúdiu