Informácie pre študentov

Všetky potrebné informácie o aktuálnom akademickom roku sa dozviete z .pdf publikácie

Akademický rok 2021/2022

Informácie o štúdiu