Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 22

  Dejiny stredovekej filozofie I. Patristika. Arabská filozofia. Židovská filozofia. Byzantská filozofia. Slovanská filozofia

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0944-1

  Dejiny stredovekej filozofie I. Patristika. Arabská filozofia. Židovská filozofia. Byzantská filozofia. Slovanská filozofia

  Teodícea a «oratio petitionis» ako problém filozofie náboženstva

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Hrkút, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2021
  ISBN:978–80–561–0899–4

  Teodícea a «oratio petitionis» ako problém filozofie náboženstva

  História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad historickej práce?

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-89027-57-6
  Stiahnuť publikáciu

  História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad historickej práce?

  Aristotelova teória jazyka

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0838-3

  Aristotelova teória jazyka

  Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13. Úvod a komentár k otázkam prvej knihy 1-13

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Trnava: Spolok sv. Vojtecha
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8161-260-2

  Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13. Úvod a komentár k otázkam prvej knihy 1-13

  Klaus Hemmerle: Tézy k trojičnej teológii

  Autor/Kolektív:Preložil Peter Volek
  Vydavateľstvo:VERBUM – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0453-8

  Klaus Hemmerle: Tézy k trojičnej teológii

  Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Nordhausen: Verlag Traugott Bautz
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-3-95948-080-2

  Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein

  Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0310-4
  Stiahnuť publikáciu

  Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

  Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0299-2

  Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie

  Človek, slobodná vôľa a neurovedy

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0241-1

  Človek, slobodná vôľa a neurovedy

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-89027-38-5
  Stiahnuť publikáciu

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-774-6
  Stiahnuť publikáciu

  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Úvod do etiky cnosti

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–8084–605–3

  Úvod do etiky cnosti

  Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-612-1

  Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii

  Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2010
  ISBN:978–80–8084–553–7

  Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

  Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-497-4

  Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov

  Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Ďalší autori:Rastislav Kožiak, Juraj Šuch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-89027-28-6

  Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

  Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-376-2

  Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti

  Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie

  Autor/Kolektív:Preložili Ladislav Hučko a Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2008
  ISBN:918-80-8084-322-9

  Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie

  Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-182-9

  Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger