Čítať a myslieť. Stratégie a metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia

  Učebnica je určená pre študentov učiteľstva humanitných predmetov: predovšetkým filozofie, občianskej náuky, etiky, ako aj ďalším záujemcom o problematiku kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti. Študentov a učiteľov môže táto učebnica intelektuálne inšpirovať a súčasne naučiť využívať metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia. Publikácia si kladie primárne za cieľ poskytnúť vysokoškolským študentom – budúcim učiteľom základné metodologické informácie v tejto oblasti ľudskej kultúry. Sú to práve oni, ktorí budú v budúcnosti rozvíjať myslenie svojich žiakov a študentov a tejto ich misii by malo predchádzať a následne ju aj sprevádzať kompetentné čítanie.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Ján Hrkút, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0858-1
  Čítať a myslieť. Stratégie a metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia