Tvorba podcastovej relácie o dejinách a kultúre neskorej antiky

  Creating a podcast serial about the history and culture of late antiquity

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:005KU-4/2023
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

  Neskorá antika je vo svetových dejinách jedným z kľúčových období západnej civilizácie. V 3. až 8. storočí sa základy Európy formovali dvoma prevládajúcimi fenoménmi - migráciami barbarských etník a šírením nového náboženstva, kresťanstva. Oba fenomény výrazne poznačili všetky aspekty spoločnosti a jej kultúry. V konečnom dôsledku zanikla Západorímska ríša a začala nová epocha, raný stredovek. Ďalšou veľkou témou je pád veľkého impéria a jeho možné interpetácie vo svetle aktuálnych udalostí vo svete. Projekt chce zhromaždiť renomovaných slovenských a českých odborníkov na toto obdobie a sprístupniť kľúčové otázky neskorej antiky prostredníctvom odborne moderovaných podcastových relácií. Výrazové prostriedky budú volené tak, aby relácia bola zrozumiteľná pre cieľovú skupinu stredoškolských a vysokoškolských študentov, ako aj pre širšiu angažovanú verejnosť.