Prijímacie konanie na FF KU pre akademický rok 2024/2025

  Upozornenie: Pripravujeme zmenu študijného programu "učiteľstvo filozofie v kombinácii" na "učiteľstvo občianskej náuky v kombinácii" (aj pre tých, ktorí boli/budú prijatí na "učiteľstvo filozofie v kombinácii").

  ikona pdf Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy na FF KU 2024/2024 - prihlášky predĺžené do 21. apríla 2024 (okrem učiteľských kombinácií s výtvarnou a telesnou)

  ikona pdf Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy na FF KU 2024/2025 - prihlášky predĺžené do 19. mája 2024 (okrem učiteľských kombinácií s hudobnou)

     Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy na FF KU 2024/2025 - prihlášky do 31. mája 2024

   

  Pre talentovaných študentov, ale aj pre študentov nedostatkových povolaní (vrátane učiteľstva) je možnosť získať štipendium až do výšky 16 500€ prostredníctvom ministerstva školstva. Viac  informácii na tomto mieste.

   

  Všeobecné pravidlá prijímacieho konania na FF KU 2024/2025

  ikona pdfPravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2024/2025

   

  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

  ikona pdf Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

   

  Možnosť prestupu z inej vysokej školy

  V prípade, ak zvažujete medzi prestupom z inej vysokej školy a podaním novej prihlášky, užitočné informácie nájdete na tomto mieste: ff.ku.sk/uchadzac/prestup-z-inej-vysokej-skoly.html

   

  Kontakt na študijné oddelenie:

  Študijné oddelenie

  Filozofická fakulta KU

  Hrabovská cesta 1B

  034 01 Ružomberok

  tel.: +421 918 722 024; +421 918 722 052

  email: studijne.ff@ku.sk

   

  Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

  Hoci základné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sa nachádzajú v ozname o prijímacom konaní vyššie (a vychádzajú z platnej Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami) prinášame Vám aj tento prehľadný dokument, prípadne môžete kontaktovať Poradenské centrum KU.