Prijímacie konanie na FF KU pre akademický rok 2024/2025

  ikona pdf Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy na FF KU 2024/2024

  ikona pdfInformácie o prijímacej skúške (Bc) odboru psychológia

  ikona pdf Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy na FF KU 2024/2025

     Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy na FF KU 2024/2025 - ešte nevyhlásené

   

  Všeobecné pravidlá prijímacieho konania na FF KU 2024/2025

  ikona pdfPravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2024/2025

   

  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

  ikona pdf Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

   

  Kontakt na študijné oddelenie:

  Študijné oddelenie

  Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  Hrabovská cesta 1B

  034 01 Ružomberok

  tel.: +421 918 722 009, +421 918 722 024

  email: studijne.ff@ku.sk

   

  Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

  Hoci základné informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami sa nachádzajú v ozname o prijímacom konaní vyššie (a vychádzajú z platnej Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami) prinášame Vám aj tento prehľadný dokument, prípadne môžete kontaktovať Poradenské centrum KU.