Túry do textúry I. [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník príspevkov zo študentskej konferencie

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-432-5
  Túry do textúry I. [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník príspevkov zo študentskej konferencie

  Elektronický zborník obsahuje literárnovedné reflexie študentov slovakistiky na FF KU v Ružomberku, ktoré odzneli na prvom ročníku študentskej konferencie Túry do textúry v roku 2008.