Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike

  Zborník z vedeckej konferencie Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike, ktorú pri príležitosti okrúhleho životného jubilea profesora Jozefa Mlacka zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci samotnej konferencie vystúpili takmer dve desiatky popredných odborníkov z oblasti jazykovedy a žurnalistiky.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Peter Kravčák, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0820-8
  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike