Phraseologische Studien / Frazeologičeskije issledovanija: dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-3-86006-354-5
  Phraseologische Studien / Frazeologičeskije issledovanija: dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii

  Zborník vedeckej tvorby 35 lingvistov-slavistov z dvanástich krajín zachytáva dynamické tendencie v slovanskej frazeológii a je venovaný členke Medzinárodnej frazeologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Ludmila Stěpanova) pri príležitosti jej jubilea. Okrem úvodnej dedikácie preto obsahuje aj súpis jej publikačných výstupov.