Výskum rodičovskej mediácie na Slovensku

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:POST-DOC 2010-2013
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
    Zahraničný projekt:nie