Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Roman Hytych, Tomáš Řiháček
  Vydavateľstvo:Brno: Masarykova univerzita
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-210-6382-2
  Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy

  Táto monografia predstavuje štyri vplyvné prístupy v kvalitatívnom výskume: interpretatívnu fenomenologickú analýzu, metódu zakotvenej teórie, naratívnu analýzu a diskurzívnu analýzu. Zameriava sa predovšetkým na samotný proces analýzy a ponúka čitateľom možnosť sledovať krok za krokom aplikáciu týchto prístupov na konkrétnych dátach. Vzhľadom na to, že všetci autori prevádzali analýzu toho istého dátového súboru (rozhovory so ženami, ktoré podstúpili liečbu rakoviny prsníka), ponúka táto publikácia jedinečnú možnosť porovnať medzi sebou zmienené metodologické perspektívy, a to z hľadiska analytického procesu i výsledkov.