Štatistická inferencia pre psychológov. Zbierka úloh

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ruzžomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0954-0
  Štatistická inferencia pre psychológov. Zbierka úloh

  Cieľom vysokoškolských skrípt je priblížiť štatistickú inferenciu spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre študentov psychológie na bakalárskom stupni štúdia. Štatistická inferencia zahŕňa štatistické testy týkajúce sa testovania súborov podľa nominálnej, ordinálnej a kardinálnej premennej. Časťou skrípt je aj zbierka úloh. Autor celkovo zostavil 195 úloh  zameraných na precvičenie jednotlivých štatistických úloh. Pri riešení je používaný štatistický program SPSS (Statistical Package fo Social Sciences) a 7 dátových súborov (tzv. DATASET) obsahujúcich dáta zo 7 fiktívnych výskumov. Tieto skriptá pomôžu študentom prekonať ich prvotný strach a obavy zo štatistiky a naučia sa základné postupy štatistickej inferencie. Sú úvodným krokom do sveta štatistiky.