Lucia, absolventka študijného programu psychológia

  „Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy, to je Katolícka univerzita.“
  Lucia, absolventka študijného programu psychológia

  Lucia Hrešková

  • absolventka študijného programu psychológia z roku 2014/2015
  • klinicko-výskumná psychologická práca na oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce v Prahe  
  • vlastná psychoterapeutická prax v Prahe (www.luciahreskova.cz)

  Po absolvovaní bakalárskeho a magisterského štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku som v rámci programu Erasmus+ absolvovala ročnú stáž na oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce v Prahe. Po uplynutí doby stáže mi nemocnica ponúkla pracovné miesto. Súčasne som začala Ph.D. štúdium klinickej psychológie na FF UK v Prahe pod vedením doc. PhDr. Lenky Krámskej, Ph.D. – neuropsychologičky a psychoterapeutky, zakladateľky a predsedníčky Českej neuropsychologickej spoločnosti.  V rámci doktorandského štúdia psychológie a klinickej práce v nemocnici som mala možnosť absolvovať niekoľko medzinárodných vedeckých konferencií či stáží v Európe i v USA. A o to viac oceňujem možnosť pripravovať sa na svoje povolanie v pokojnej atmosfére akademického prostredia na Katolíckej univerzite v Ružomberku a som za ňu vďačná. V priebehu pregraduálneho štúdia psychológie som sa mohla naplno venovať štúdiu kníh, viesť odborné a mentorské dialógy s mojimi vyučujúcimi, pestovať svoj kresťanský život, objaviť krásy slovenských hôr a budovať priateľstvá, ktoré sú taktiež dôležité pre napredovanie a udržateľnosť v mojom povolaní.