Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Pavel Marek
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-244-2970-0
  Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Táto monografia patrí medzi priekopnícke diela venované kresťansko-sociálnemu hnutiu  v českej spoločnosti. Autor približuje vývoj kresťansko-sociálneho hnutia od 19. storočia na území Čiech, Moravy a Sliezska. Samostatné časti práce sú venované pôsobeniu kresťanských sociálov v politike, a to konkrétne Kresťansko-sociálnej strane v Čechách, na Morave a v Sliezsku a tiež kresťansko-odborovému hnutiu. V záverečnej kapitole sú opísané  konkrétne osobnosti, ktoré prispeli k činnosti a pozdvihnutiu českého kresťansko-sociálneho hnutia i kresťansko-sociálnej strany.