Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Jaroslav Nemeš, Rastislav Kožiak a kol.
    Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
    Rok vydania:2011
    ISBN:978-80-89027-35-4
    Svätý Vojtech – svätec, doba a kult